„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов услуг на предприятиях автотранспорта