„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Colegiul de redacţie

Eugeniu RUSU, Director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  (AGEPI), copreședinte

Conf. dr. ing. Andrei CHICIUC, Președinte al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), copreședinte

Constantin GAINDRIC, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei

Acad. Emil BURZO, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, România

Prof.univ., dr.hab., academician Grigore BELOSTECINIC

Prof. univ. dr. Viorel ROS, Președinte al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale, Director al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale

Acad., prof. univ. Valeriu RUDIC, Director onorific al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie

Prof. dr. ing. Iordan PETRESCU, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), România

Dr. Natalia MOGOL, Director general adjunct al AGEPI

Dr. hab. Gheorghe CUCIUREANU, șef Direcție Evaluare în Cercetare și Inovare a ANACEC

Prof.univ., dr.ing., Laurențiu Dan MILICI, decan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România

Dr. Iurie BADÂR, șef Direcție Expertiză, Evaluare și Comerț Internațional a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Conf. dr. ing. Ioan Gabriel SANDU, Director al Departamentului de Ingineria Materialelor și Securitate Industrială, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România

Dr. hab. Vitalie MINCIUNĂ, șef Secție Evaluare Organizații, Cercetare și Inovare a  ANACEC

Prof. dr. Ivan BLIZNETZ, șeful Catedrei de Proprietate Intelectuală a Institutului de Drept Internațional și Economie „A. S. Griboedov”, conducător al Centrului de Proprietate Intelectuală al Adunării Profesorilor din Federația Rusă

Prof. univ dr. hab. Nelly ȚURCAN, Departamentul Comunicare și Teoria Informării, Universitatea de Stat din Moldova

Conf. univ. dr. Svetlana MUNTEANU, mandatar autorizat în proprietatea intelectuală

Prof. dr. hab. Maciej KOLWAS, Institutul de Fizică al Academiei de Științe a Poloniei

Dr. Viorel IUSTIN, șef  Direcție  Brevete a AGEPI  

Dr. Simion LEVIȚCHI, șef Direcție Mărci și Design Industrial a AGEPI  

Prof. dr. Hubert SCHERRER, Ecole National Superieur des Mines de Nancy, Franța

Dr. hab. Valeriu DULGHERU, șef al Catedrei Teoria Mecanismelor și Organe de Mașini, Universitatea Tehnică a Moldovei

Conf. univ. dr. Dorian CHIROȘCA, Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Igor COJOCARU, directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale

Conf. univ. dr. Ion ȚIGANAȘ, avocat specializat în proprietatea intelectuală

Dr. Maria ROJNEVSCHI, mandatar autorizat în proprietatea intelectuală

Conf. dr. ing. Rodion Ciupercă, Universitatea Tehnică a Moldovei

---------------------

Responsabil proces editorial  –  Ștefan SECĂREANU

Copertă, design, tehnoredactare  –  Ludmila PATRAȘCO