„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală