„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Analiza juridică a actului de concurenţă neloială săvârșit prin copierea ilegală a formei, a ambalajului sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi