„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Istoria Sistemei metodologice de pregătire a personalităţilor creative în artele decorative şi design