„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Natura juridică a activităţii speciale de investigaţie de la proclamarea independenţei Republicii Moldova și până în prezent