„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Расширение возможностей участия женщин России и других стран СНГ в предпринимательской деятельности