„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Specializare inteligentă? Realităţi din industria ușoară a Repulicii Moldova