„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Intellectus 1 / 2017