„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Răspunderea juridico-civilă delictuală pentru încheierea și punerea în aplicare a acordurilor anticoncurenţiale