„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Analiza calităţii indicatorilor prudenţiali și financiari în vederea evaluării stării de dificultate financiară a băncilor autohtone