Topografii CI. Cerințe față de cerere

Cerere de înregistrare a topografiei trebuie să fie însoțită de un set de documente:

  • cerere, redactată pe un formular- tip, prin care se solicită înregistrarea topografiei, conținând datele de identificare ale creatorului(lor), solicitantului(lor);
  • documentație tehnică, constituită din materiale grafice și texte, care conține o informație suficientă pentru a permite identificarea topografiei și pentru a evidenția funcțiunea electronică a circuitului integrat care încorporează topografia;
  • două exemplare ale circuitului integrat, dacă acesta a fost realizat și exploatat în scopuri comerciale;
  • document ce confirmă achitarea taxelor;

procura, în cazul în care cererea se depune prin mandatarului autorizat.