Biblioteca PI

Biblioteca AGEPI este o subdiviziune în structura AGEPI,care oferă beneficiarilor servicii informațional- bibliotecare în domeniul proprietății intelectuale.

Biblioteca deține Colecția Națională de Documente în domeniul Proprietății Intelectuale, care include: BD invenții pe suport electronic diferite țări și organizații internaționale; brevete de invenții, brevete de scurtă durată, soiuri noi de plante, mărci, desene și modele industriale ale Republicii Moldova; cărți și publicații seriale în domeniul PI; Buletine Oficiale ale oficiilor din străinătate etc.

Anual Colecția Bibliotecii se completează cu documente noi din diferite domenii, care sunt reflectate în Catalogul electronic și în BD specializate.

Obiectivele activității:

 • acumularea, păstrarea și utilizarea informației/documentelor de proprietate intelectuală în procesul de servire a beneficiarilor;
 • satisfacerea la nivel înalt a necesităților informaționale ce țin de interesele de serviciu ale colaboratorilor AGEPI;
 • stimularea creativității beneficiarilor pasionați de noi descoperiri;
 • familiarizarea publicului larg de cititori cu specificul Proprietății Intelectuale pentru a facilita accesul potențialilor inventatori la informația din domeniu;
 • extinderea relațiilor de colaborare cu oficii și instituții de profil din republică și de peste hotare.

Servicii prestate

Beneficiari ai serviciilor prestate de bibliotecă sunt experții și alți colaboratori ai AGEPI, precum și toate persoanele interesate din afara instituției: consilieri în domeniul proprietății intelectuale, cercetători, inventatori și raționalizatori, cadre didactice, studenți etc.

Ei beneficiază de:

 • acces la Colecția Națională de brevete, cereri de brevet, mărci, modele de utilitate, soiuri noi de plante;
 • asistență informațională în sprijinul creativității lor;
 • posibilitatea utilizării Catalogului electronic al colecției de cărți (BD BOOKS) și cel al articolelor din edițiile periodice din domeniul Proprietății Intelectuale (BD ART-PI), precum și de acces la bazele de date electronice ale AGEPI și oficiilor din străinătate;
 • asistența metodologică la căutarea informației în BD electronice;
 • servirea bibliotecar-bibliografică în regim "cerere-ofertă", „informare-expres”, pe calea îndeplinirii referințelor bibliografice, tematice și factice;
 • posibilitatea de a participa la activități de promovare a informației în domeniul PI desfășurate la nivel local și republican. 

Program pentru beneficiari:

 • De la 9.00 pînă la 16.00 luni – vineri.
 • Zi fără program – sîmbătă, duminică.

Adresa: str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, et. 5, Chișinău, Republica Moldova.

Tel.: 400-591, 400-597; 
Fax: 440-119.