Comisia națională de PI

Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – Comisia) este un organ consultativ pe lîngă Guvern și este constituită în scopul coordonării și asigurării interacțiunii ministerelor, altor autorități administrative centrale, precum și titularilor drepturilor de proprietate intelectuală în activitățile orientate spre dezvoltarea și consolidarea sistemului național de proprietate intelectuală, combaterea și prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală și lupta cu contrafacerea, importul și comercializarea în Republica Moldova a produselor contrafăcute.

Cadrul juridic al activității Comisiei îl constituie Constituția Republicii Moldova, alte acte normative naționale, tratatele internaționale în acest domeniu la care Republica Moldova este parte și Regulamentul Comisiei naționale pentru Proprietatea Intelectuală.

Componența Comisiei Naționale precum și regulamnetul de activitate a acesteia sunt aprobate prin Hotărâre de Guvern nr. 489 din 29.03.2008.