Indicații geografice şi denumiri de origine protejate în contextul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană

Pentru a beneficia de protecție în baza  Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (în continuare- Acordul de Asociere), o DO/IG trebuie să fie înregistrată la nivel național în baza Legii nr. 66-XVI/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradițional garantate și ulterior prezentată pentru protecție pe teritoriul UE (important -  fără a se achita careva taxe).

În prezent, în baza Acordului de Asociere, sunt protejate pe teritoriul Republicii Moldova 3648 DO și IG ce provin din Uniunea Europeană (http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx), şi 2 DO (Ciumai, Romănești) și 6 IG (CODRU, ŞTEFAN VODĂ, VALUL LUI TRAIAN, DIVIN, Rachiu de caise de Nimoreni, Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi) ce au ca țară de origine Republica Moldova  sunt protejate pe teritoriul Uniunii Europene (http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/ResultsGI.aspx).