Topografii CI. Legislație

Legile speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Nume, prenume PDF
1

Legea privind protecția topografiilor circuitelor integrate nr. 655-XIV

(adoptată la 29.10.1999, în vigoare din 06.01.2000)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93460&lang=ro
Regulamentele conexe aplicării legilor speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Nume, prenume PDF
1

Regulamentul de aplicare al Legii nr. 655/1999 privind protecția topografiilor circuitelor integrate,

(aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.72 din 20.06.2000)
PDF icon r_l_655_1999.pdf
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
Nr Nume, prenume PDF
1

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.97 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95613&lang=ro
2

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95769&lang=ro
Alte acte normative aprobate prin Ordinul Directorului General AGEPI
Nr Nume, prenume PDF
1

Regulament privind accesul la informația deținută de către AGEPI,

(aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.63 din 02.06.2009)
PDF icon r_o_63_2009.pdf