„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Aprecieri comparative privind modelele de contabilizare a investiţiilor imobiliare