„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Soiurile de plante – obiecte ale proprietăţii intelectuale