„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Роль интеллектуального капитала в инновационном развитии региона