„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Republica Moldova a preluat preşedinţia Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale