„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

O modalitate de cuantificare a competitivităţii produselor finale