„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală şi rolul observatorului naţional în combaterea acestui fenomen