„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Научная аккредитация – инструмент эффективной оценки результатов интеллектуальной деятельности