„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2012”