„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Determinarea dimensiunilor semifabricatului supus deformării plastice