„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Transmiterea drepturilor asupra desenelor sau modelelor