„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Tratarea produselor agricole cu ajutorul descărcărilor de tensiune înaltă