„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Evoluția sistemului de protecție juridică a indicațiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităților tradiționale garantate