„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Roata: aspectele devenirii unei invenții