„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

AGEPI a aniversat 22 de ani de la fondarea instituției