„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Soluții tehnice pentru producerea biocombustibililor solizi