„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Dezvoltarea durabilă a societății – problema fundamentală a ştiinței în Republica Moldova (principii, criterii, standarde, date statistice, analize, omologări, opinii) (3)