„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Выявление новых геноисточников устойчивости томата методами эмбриокультуры и гаметофитной селекции