„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Acreditarea ştiințifică: suport sau frână a procesului inovațional?