„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Parteneriatul public-privat: forme, probleme, abordări