„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Evaluarea perspectivelor de dezvoltare a sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova