„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Роль интеллектуальной собственности в предпринимательском праве