„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Existenţa sau inexistenţa proprietăţii intelectuale raportat la ecusoanele mercenarilor din Estul Ucrainei