„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Tendinţe și provocări ale sistemului proprietăţii intelectuale în economia digitală