„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Dispozitive și metode brevetate cu utilizare în ingineria tisulară