„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Cadrul legislativ şi principiile de bază care determină raporturile de cooperare transfrontalieră dintre Republica Moldova şi România