„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Specificaţii meritologice în atestarea-2021 a personalului știinţific și știinţifico-didactic