„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

51% de muzică autohtonă: imperativ cultural și normă juridică pentru dezvoltarea industriei muzicale din Republica Moldova