„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Analiza iniţiativei legislative privind gestiunea fiscală a bunurilor confiscate, care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală