„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Aspecte privind activitatea de inovare a întreprinderilor la nivelul regiunilor de dezvoltare ale Republicii Moldova