„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Extinderea ariei de brevetare sub aspect de conţinut al invenţiilor ca realitate condiţionată de evoluţia știinţifică în sprijinul dezvoltării domeniului energetic