„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Victor Covaliov, inventatorul tehnologiilor verzi și gardian al purităţii