„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Protecţia dublă a obiectelor de proprietate intelectuală – marcă și desen/ model industrial