„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova?