„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Provocări privind e-Guvernarea în Europa de Est: Cazul Republicii Moldova